eşzamanlılık

evrende her şey eşzamanlı bir oluş halinde.. geçmiş ve gelecek; şimdide mevcut..