Sen ve Yaratıcı

Katılım önşartı: ThetaHealing® Derin Kazı seminerini tamamlamış olmak

Seminer İçeriği :

• Kendini bilmek ve Yaratıcı Bilinçli Zihin
• Bilinçaltı Zihin
• Hayatta Kalma Benliği
• Alt Etki- Gizli etki:Ego
• Yüksek benlik
• Dört Farklı inanç seviyesinde ayrım yapma
• Yaratıcı’nın sesiyle zihnin sesini ayırt etme
• Mesajları anlama
• Kendi üzerinde hızlı derin kazma yapma
• Affetme çalışması
• Zihnin arşivini düzenleme
• Net ve açık mesajlar alma ve anlama
• Kutsal Zaman Egzersizi

 

  • Seminer süresi 2 gündür.

  • Katılım katkı payı: 5750 tl